Is het nog wel veilig op school?

Iedereen droomt er wel eens van om de voorkant van de krant te halen. Maar de manier waarop het Calvijn onlangs de voorpagina van de Telegraaf ontsierde, was eerder een nachtmerrie. In dit artikel gaat ISAbel (het personeelsblad van ISA) op zoek naar de nuance die in de Telegraaf ontbrak. We plaatsen 'het incident' in het bredere perspectief van Veiligheid In en Om School (VIOS). VIOS heeft tot doel de veiligheidssituatie op scholen drastisch te verbeteren. En met succes, lijkt het. We spreken met een aantal betrokkenen.

Calvijn in ophef
Het was een schok! Molest, bedreiging, intimidatie, het kon niet op. Het Calvijn als poel des verderf op de voorpagina van de Telegraaf. (voor het volledige artikel zie www.isanet.nl, red.) Het leek een wonder dat er überhaupt nog iemand op het Calvijn kon en wilde lesgeven. Adri Bleeker, ad interim directeur van het Calvijn, had wat uit te leggen! En niet alleen aan de pers, maar ook aan zijn personeel en de leerlingen.Dit kon hun school toch niet zijn? Zo erg was het toch niet? Adri Bleeker gaf openheid van zaken naar personeel,leerlingen en ouders. De relatieve rust keerdeal snel weer. Zijn aanpak naar de pers was al even adequaat: de meeste journalisten waren niet meer geïnteresseerd toen ze hoorden dat het om oud nieuws ging en dat de oorzaken van weleer reeds met succes onder handen waren genomen.

Keiharde aanpak op het Calvijn met Junior College werkt helpt
Amsterdam - Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs zit met haar rug naar het bord waarop een rijtje scheldwoorden staat geschreven. Niet dat ze haar bespaard blijven. Directeur Adri Bleeker, voormalig directeur van een justitiële inrichting, zegt alles hardop. Ook tegen de ouders, 98 procent allochtoon. "Weet u dat u kind 'vuile teringhoer' Zegt?' Dan trekken ze helemaal weg."

Vertrouwenartsen klagen omdat kinderen daarna thuis vaak een pak slaag krijgen. Maar Bleeker houdt vol. Niets gaat nog onder het tapijt op het Calvijn College, een VMBO-school met alleen bovenbouwleerlingen."Als ze zeggen: 'in onze cultuur is het normaal om te zeggen 'ik maak je dood," dan zeg ik: zeg het dan thuis maar. Ik vind het niet normaal."Van der Hoeven is op bezoek op het Calvijn College, een probleemschool zegt Bleeker zelf. "Sinds januari is de politie al vijf keer langs geweest." Er is één klas van twaalf leerlingen waarvan er zeven bekend zijn bij de politie. Gemiddeld, schat Bleeker, is dat zo'n tien tot vijftien procent. "Iemand die een ander in zijn nek brandt met een aansteker, een vechtpartij in de aula tijdens een voorstelling, portemonnee gestolen van een docent, draden doorgesneden van de beveiliging, een leerling die volledig stoned in de klas zat. En dat in twéé dagen tijd."

Maar de minister is op bezoek om te horen wat Bleeker er aan doet. "We proberen de orde terug te brengen. Gewoon je fatsoen houden, je hoeft echt niemand uit te leggen wat dat betekent." Hij is bij de leraren begonnen. "Op tijd komen, je leerlingendossiers bijhouden. En als ze binnen roken stuur ik ze naar buiten, al is het min zeven." Zelf loopt Bleeker altijd in een pak.

Voor leerlingen geldt, sinds Bleeker in augustus als interim aantrad, zero tolerance. Petten zijn in school verboden, jassen moeten uit in de klas. Wie drie keer te laat komt moet om half acht naar het 'nulde' uur. Scheldpartijen in de klas worden onmiddellijk gemeld en staan garant voor een schorsing van drie dagen. "Dan zetten we ze hard aan het werk, op school." Tegelijkertijd worden de ouders ingelicht. Leerlingen die het echt te bont maken moeten naar de structuurklas. Een leeg lokaal met alleen een paar tafeltjes, waar zes weken lang dezelfde docent het gedrag probeert bij te schaven. Deze ochtend zitten er drie meisjes. "Die zijn nog brutaler dan jongens," zegt een klasgenootje.

Bleeker is nu zo ver dat hij elk scheldwoord dat een docent als bedreigend ervaart, wil aangeven bij de politie. "Vroeger moest ik daarvoor anderhalf uur op het bureau zitten wachten, maar ze willen nu langskomen met een laptopje. De politie in West neemt het net zo serieus." En er mag wat Bleeker betreft nog wel een schepje bovenop."Ik zou het liefst een soort snelrecht willen. Zodat de officier van justitie bij elke bedreiging een boete van honderd euro oplegt."

Bij het bezoek van de minister zitten drie leerlingen. Voorbeeldleerlingen. Met toekomstplannen. Rajae Bouja (15) wil verloskundige worden. Redouan Boughaba (16) staat gemiddeld een acht. Henk Clare (15) wil straks naar het ROC. Hij draagt een T-shirt: Who the fuck is Milan. "Niet over nagedacht."

Ze voelen zich niet aangesproken door de harde taal van Bleeker. Sterker nog, ze zijn er blij mee. "Het zijn misschien tien of vijftien jongens die het hier voor iedereen verpesten," zegt Redouan. "Dit is geen slechte school, we hebben alleen een slechte naam." Volgens Rajae roddelen de meisjes tegenwoordig minder en spreken ze elkaar meer aan op wangedrag. "Gisteren wilde een meisje gaan vechten. Dan zeg ik: je moet het gewoon uitpraten." Ze zien dat de school wordt opgeknapt. Over de strenge regels is maar een paar weken gemord. Henk: "Nu gaat het vanzelf. Niemand draagt nog een pet. En iedereen zet zijn telefoon uit."

Als de minister weg is, gaat op de kamer van de directeur de telefoon. De politie. Het gaat over een jongen die al twéé dagen niet op school is geweest. Bleeker: "ik heb het vanochtend nog over hem gehad met een docent: het is in de klas zo'n brave jongen."

Hij is verdacht voor een overval met geweld. Voorlopig blijft hij vastzitten.