Algemene voorwaarden voor een zelfstandige interim manager

Klik op het artikelnummer waar u meer van wilt weten.
Deze versie kan geadopteerd worden door interim managers.

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5: Verlenging en beŽindiging van de overeenkomst
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Geheimhouding
Artikel 8: Non concurrentie